همکار وبدوس شو!

فرصت‌های شغلی تولید محتوا

وبلاگ سئو و محتوا متنی صفحات وبسایت

تولید محتوا متنینویسنده

عکاسی صنعتی، ساخت تیزر، ادیتور حرفه‌ای

تولید محتوا تصویریعکاس، فیلم‌بردار، تدوینگر

طراحی لوگو، بنر وبسایت، پوستر، کارت ویزیت و ...

تولید محتوا گرافیکیگرافیست

ضبط صوت

تولید محتوا صوتیگوینده

فرصت‌های شغلی وبسایت

Database: MariaDB, SQL server, MongoDB

Python ProgrammerDjango

Database: MariaDB, SQL server, MongoDB

PHP ProgrammerLaravel

Professional Resume

PHP ProgrammerWordpress

Vuejs, Angular, React

UI UXJavascript, HTML, CSS

Figma, Photoshop, XD

UI GraphicTeam Work

فرصت‌های شغلی تیم مارکتینگ

برسی اولیه، جمع آوری و توسعه اطلاعات بازار هدف

تیم تولید سرنخ (MDR)Marketing Development Rep

برسی نهایی سرنخ‌ها و شناسایی پرسونا مشتری

تیم توسعه بازار (SDR)Sales Development Rep

برگزاری جسله با مشتری و نهایی کردن فروش

تیم مدیران حساب (AE)Account Executive

برسی رضایت مشتری و موفقیت پروژه بازاریابی

تیم موفقت مشتری

ارتباط با مشتریان و آگاهی خدمات

بازاریاببازاریاب حضوری در اصفهان